Kan garantien være gyldig for flere leietakere?

Følg