Trekker dere beløpet for garantien med en gang?

Følg