Hvordan fjerner jeg eller endrer ting i kontrakten som ikke er fylt inn av meg?

Følg