Leietaker har sluttet å betale, vil utestående leie bli innrapportert som en del av utleieverdien?

Følg