Jeg har registrert flere leieobjekt og leieforhold i Husleie.no. Kan jeg flytte et utvalg av leieobjektene slik at disse innrapporteres på en annen juridisk person/virksomhet?

Følg